Hem

VIKTIGT!

Två vindkraftverk i Dalen i Svartedalen!

Kungörelse om att Kungälvs Energi söker tillstånd för miljöfarlig verksamhet och bygglov för två vindkraftverk i Dalen i Svartedalen har gått ut. 

Alla handlingar finns att läsa på kundcenter eller digitalt på Kungälvs kommuns hemsida. www.kungalv.se/vindkraftdalen

 

Handläggarna på Miljö- och bygglovsenheten vill ha dina synpunkter senast 28 september:

Adress: Kungälvs kommun, Samhällsbyggnad, Stadshuset, 442 81 Kungälv eller mejla kommun@kungalv.se

Märk dokumenten med TMN-2014-295 och MOBMN-2014-449

 

Skriv gärna med egna ord vad ni tycker. Det behöver inte vara mycket. Fakta och argument finns i bifogade dokument.

 

 

 

Olof Pehrsson - en stor fågelexpert har gått ur tiden

 

Olof Pehrsson avled i Tjuvkil den 14 juni i år. Han var född 1924 och blev 91 år gammal. Olof hade en lång karriär bakom sig, först som folkskollärare och därefter som docent och forskare vid Zoologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Hans specialitet var främst fågelforskning och han var verksam upp i hög ålder. Olof blev en av Sveriges ledande våtmarksexperter med inriktning framför allt på vadarfåglar. Läs mer här.

"Svartedalsguiden"

 

Det har sedan lång tid varit en efterfrågan på en guidebok om natur-, kultur och friluftsliv i Svartedalen. Det har saknats vägledningar, kartor och böcker om området, men för några år sedan tog Föreningen Rädda Svartedalens Vildmark initiativ till att ta fram en guidebok över området. Det blev ett samarbetsprojekt med Kungälvs kommun och Kungälvs Orienteringsklubb, ett s.k. LONA -projekt om en guidebok.

 

Så helt nyligen kom guideboken ut. Den är rikt illustrerad med bilder och detaljerade kartor över olika utflyktsmål och områden med vandringsleder och stigar. Det finns tips över flera fina botaniska utflykter och fågelvandringar med t.ex. möjligheter att få se den sällsynta hedjohannesörten vid Äggdalsjön och uppleva orrspel från ett gömsle vid Stendammen.

 

Boken beskriver lite allmänt om historik, natur och friluftslivet i området, men även hur livet tedde sig för fattiga torpare i små hemman, där namnen vittnar om tufft liv och vedermödor, t.ex. Hungersvatten och Drypesjön. I övrigt redovisas ett 15-tal olika utflyktsmål med detaljerade kartor över vandringsslingor, utsikts- och rastplatser m.m.

 

Boken är en källa till inspiration för den som vill upptäcka den fina naturen och vad den kan erbjuda i Svartedalens olika naturreservat.

 

Boken kostar ca 150 kr och kan köpas i bokhandel eller av föreningen Rädda Svartedalens Vildmark.

 

Kåre Ström

 • Bliv MEDLEM!

 

 • Rädda Svartedalen är en sammanslutning av olika föreningar.
 • Du kan bli stödmedlem,
 • Kontakta Stig eller Kåre.
 • Alternativt gå med i någon av våra stödjande föreningar.

Sociala media: Facebook

Friluftsliv»

 

Svartedalen är ett mycket populärt friluftsområde. Under sommarhalvåret har mätningar visat attt tiotusentals människor besöker området. Men också under vintern söker sig människor hit.

 

Försvinnande Kulturmiljöer»

 

I södra delen av Svartedalen finns inslag av bokskog och lämningar efter säregna kulturmiljöer från en gången tid...

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights. Reserved: Rädda Svartedalens Vildmark, www.raddasvartedalen.se

 

Svartedalens dag 2016

 

Rädda Svartedalen kommer att arrangera Svartedalens dag lördagen den 21 maj med guidade fågel- och växtexkursioner, hundsök och spårning, målskjutning samt poängpromenad.

Samling vid Bottenstugan. Vi återkommer inom kort med detaljerat program med vägvisning till stugan.

 

Kåre Ström

Ordförande i Rädda Svartedalens Vildmark

 

Läs och/eller ladda ner programmet nedan

 

 • Vill du se det på helskärm klicka på ikonen med 4 pilar längst ner till höger på dokumentet.
 • Om du vill ladda ner och spara för utskrift klicka på ikonen för menyn till vänster om helskärmsikonen.

Inventeringsdag i Svartedalens naturreservat.

 

Samling kl. 11.00 den 23 april vid Bottenstugan för genomgång, lämpliga områden att besöka, (kartor bl.a.).

 

 • Samlingen gäller före inventeringen för de som vill inventera växter, lavar, mossor, insekter, dock ej fåglar. Inventering 12.00 - 16.00. Medtag matsäck och egen inventeringsutrustning (t.ex. lupp, kikare, gps, anteckningsbok och vad man kan behöva).

 

 • Fågelinventerare bör gå ut i gryningen, men kan om de så vill komma till Bottenstugan kl 11.00 efter sin inventering. och kan även fortsätta eller ansluta sig till någon annan grupp. Fågelinventerare samlas (för de som vill) vid Bottenstugan runt kl 06.00 . Kartor kan fås av Kåre, som är kontaktperson (tel. 0737-723204). Medtag egen matsäck och utrustning i övrigt.

 

Lämpliga arter och områden för fågelinventerare är följande:

 

 • Tjäder (företrädesvis i skogsbestånd söder om vägen mellan Bottenstugan och Klarevatten,dock ej på hyggen).Notera även spillning
 • Orre (på myrområden i hela naturreservatet inkl vid Stendammen). Notera även spillning.
 • Särskild uppmärksamhet bör även riktas mot spillkråka, mindre hackspett, gröngöling, duvhök, kungsfågel och talltita samt sparvuggla och ev. tretåig hackspett och järpe.
 • Högst prioritet i den södra delen av Svartedalen
 • Notera även vattensamlingar med med tanke på grodlek, rom och grodor.

 

För närmare information kontakta Kåre Ström 073-7723204

Denna karta går att köpa i Kungälvs bokhandel eller hos Kungälvs Turistbyrå

 

Hur tar man sig då till Svartedalen?

 

Svartedalen ligger drygt 2 mil norr om Göteborg och omfattar totalt ca 12 000 hektar, varav de centrala delarna, kronoparken utgör ca 4500 hektar. Det ligger i tre kommuner mellan E6 och Göta älv, Kungälv i söder, Lilla Edet i nordost och Stenungsund i nordväst.

 

Svartedalens vildmark bildar en mosaik av hällmarker, raviner, skog, sjöar och våtmarker, där man kan uppleva storslagna natur- och kulturmiljöer, tystnad och vildmarkskänsla.

 

Svartedalen ger också goda möjligheter till ett rikt friluftsliv; bad, kanoting, bärplockning, sportfiske, orientering, vandring mm...

Skogsskövling i Svartedalens naturreservat!

 

På kort tid har närmare ett 25– tal skogsavverkningar skett i naturreservatet och Natura 2000-området. Torpruiner och andra kulturlämningar har skadats liksom fågelrevir och vandringsleder.

 

Skogssällskapet och Södra Skogsägarna har avverkat på flera ställen för markägaren Våge Svensson, som är certifierad. Trots det har stora kalavverkningar skett på omtyckta utflyktsmål och vandringsleder i reservatet. Rädda Svartedalen har anmält avverkningar till FSC eftersom vi anser att flera avverkningar strider mot certifieringsreglerna.

 

Nära Bottenstugan – vid ”Värmlandsluckan” har Skogssällskapet kalavverkat längs ett fint vattendrag och vid Bokedalens torphemman har Södra svarat för en avverkning som skadat en boplats för sparvuggla, skadat Bohusleden och vandringsleden till flera av torpplatserna. Omkullvräkta markeringsstolpar till Bohusleden som knappt går att hitta, en sönderkörd spång över vattendrag, även körskador, t.o.m. i våtmark.

Några danskar vi mötte vid ett besök i området var mycket förvånade och upprörda. De hade kommit till Svartedalens naturreservat för att vandra längs Bohusleden i vad de trodde var reservat och skyddad natur. De vill inte komma tillbaka.

 

Kallelse till årsmöte tisdagen den 12 april 2016 kl. 19.00, hörsal 2 i Mimers hus, Kungälv

 

Efter årsmötet kommer vår ordförande, Kåre Ström, att visa bilder från Svartedalen

och berätta lite om boken Svartedalens pärlor.