Arkiv 2017

Nyheter 2017

 

Här hittar du årets nyheter i datumföljd

2017-04-25

 

Kallelse till årsmöte tisdagen den25 april 2016 kl. 19.00, hörsal 2 i Mimers hus, Kungälv

 

Efter årsmötet kommer vår ordförande, Kåre Ström, att visa bilder från en resa i Costa Rica,

 

 

2017-09-12

 

Samråd om gallring och föryngringsavverkning inom Svartedalen 1:23

 

Samråd dokument

 

kartor med områden för gallring ca 200 ha och slutavverkning ca. 3 ha

2017-09-25

 

Förslag på uppdaterade bevarandeplaner för Natura 2000-områden

 

in information om att Natura 2000 bevarandeplaner finns som remiss läs här

 

Planerna ligger sorterade kommunvis.

SE0520166 Svartedalens naturskogar

SE0540142 Svartedalen

 

2017-11-12

Remissyttrande bevarandeplanerna i Svartedalens naturreservat

 

  • Bli MEDLEM!

 

Rädda Svartedalen är en sammanslutning av olika föreningar.

 

Du kan bli stödmedlem,

 

Kontakta Stig eller Kåre.

 

Alternativt gå med i någon av våra stödjande föreningar.

  • Friluftsliv»

 

Svartedalen är ett mycket populärt friluftsområde. Under sommarhalvåret har mätningar visat attt tiotusentals människor besöker området. Men också under vintern söker sig människor hit.

 

  • Försvinnande Kulturmiljöer»

I södra delen av Svartedalen finns inslag av bokskog och lämningar efter säregna kulturmiljöer från en gången tid...

 

 

 

Denna karta går att köpa i Kungälvs bokhandel eller hos Kungälvs Turistbyrå

 

Hur tar man sig då till Svartedalen?

 

Svartedalen ligger drygt 2 mil norr om Göteborg och omfattar totalt ca 12 000 hektar, varav de centrala delarna, kronoparken utgör ca 4500 hektar. Det ligger i tre kommuner mellan E6 och Göta älv, Kungälv i söder, Lilla Edet i nordost och Stenungsund i nordväst.

 

Svartedalens vildmark bildar en mosaik av hällmarker, raviner, skog, sjöar och våtmarker, där man kan uppleva storslagna natur- och kulturmiljöer, tystnad och vildmarkskänsla.

 

Svartedalen ger också goda möjligheter till ett rikt friluftsliv; bad, kanoting, bärplockning, sportfiske, orientering, vandring mm...

 

 

Copyright © All Rights. Reserved: Rädda Svartedalens Vildmark, www.raddasvartedalen.se