Bildgalleri

Bildgalleri

Här är lite blandade bilder från Svartedalen

Klicka på bilderna så blir dom lite större...

vila vid rastbord vid Bohuslleden, Härsevatten

vila vid rastbord vid Bohuslleden, Härsevatten

Foto:Kåre Ström

Arbetsdag i Svartedalen 2013-03

Foto:Kåre Ström

Arbetsdag i Svartedalen 2013-03

Foto:Kåre Ström

Stormfälld skog

Tretåig hackspett

Skogsbruk 2011...

Skogsbruk 2011...

Storlom

Besök vid torpruinen Rävaklämman

Foto:Kåre Ström

Arbetsdag i Svartedalen 2013-03

Foto:Kåre Ström

Arbetsdag i Svartedalen 2013-03

Foto:Kåre Ström

Kolebacka brand

Mossa

Skogsbruk 2011...

Skogsbruk 2011...

Sångsvan

Kvarnen och strömstaren är från Anviksfallen

Foto:Kåre Ström

Arbetsdag i Svartedalen 2013-03

Foto:Kåre Ström

Arbetsdag i Svartedalen 2013-03

Foto:Kåre Ström

Svarvareåsen

Rävaklämman

Skogsbruk 2011...

Skogsbruk 2011...

Tranor

Kvarnen och strömstaren är från Anviksfallen

Strömstare

Foto:Kåre Ström

Arbetsdag i Svartedalen 2013-03

Foto:Kåre Ström

Bertil

Bertil.

Bild på skägglav som blir allt vanligare i Svartedalen, kanske beroende på bättre luft

Bild på skägglav som blir allt vanligare i Svartedalen, kanske beroende på bättre luft

Foto:Kåre Ström

Skogsbruk 2011...

Skogsbruk 2011...

Skogsbruk 2011...

Ärtsångare

  • Bli MEDLEM!

 

Rädda Svartedalen är en sammanslutning av olika föreningar.

 

Du kan bli stödmedlem,

 

Kontakta Stig eller Kåre.

 

Alternativt gå med i någon av våra stödjande föreningar.

  • Friluftsliv»

 

Svartedalen är ett mycket populärt friluftsområde. Under sommarhalvåret har mätningar visat attt tiotusentals människor besöker området. Men också under vintern söker sig människor hit.

 

  • Försvinnande Kulturmiljöer»

I södra delen av Svartedalen finns inslag av bokskog och lämningar efter säregna kulturmiljöer från en gången tid...

 

 

 

Denna karta går att köpa i Kungälvs bokhandel eller hos Kungälvs Turistbyrå

 

Hur tar man sig då till Svartedalen?

 

Svartedalen ligger drygt 2 mil norr om Göteborg och omfattar totalt ca 12 000 hektar, varav de centrala delarna, kronoparken utgör ca 4500 hektar. Det ligger i tre kommuner mellan E6 och Göta älv, Kungälv i söder, Lilla Edet i nordost och Stenungsund i nordväst.

 

Svartedalens vildmark bildar en mosaik av hällmarker, raviner, skog, sjöar och våtmarker, där man kan uppleva storslagna natur- och kulturmiljöer, tystnad och vildmarkskänsla.

 

Svartedalen ger också goda möjligheter till ett rikt friluftsliv; bad, kanoting, bärplockning, sportfiske, orientering, vandring mm...

 

 

Copyright © All Rights. Reserved: Rädda Svartedalens Vildmark, www.raddasvartedalen.se