Rapporter 2018

2018

  • Årsmöte

 

Torsdagen den 5 april 2018 kl. 18.30, hörsal 2 i Mimers hus, Kungälv

Efter årsmötet kommer Leif Danielsson från Ale att visa bilder och berätta

om Risvedens naturreservat och vad eldsjälar har betytt för områdets utveckling.

 

 

 

 

 

  • Anteckningar från Svartedalsrådet 2018-02-20

 

Röjningar på torpställen, tex Svartedalen 1:1, Eggdalen, Lilla Gräsås och Lindås

 

  • Kåre framför önskemål om röjningar kring torpställen.
  • Går det att ta fram infoskyltar om torpen?
  • Hembygdsföreningar kan hjälpa till med skyltar/texter?
  • Finns ett projekt om kulturarvsplatser - samarbete mellan Kungälv, Ale och Stenungsund. Västkuststiftelsen kan ta på sig att driva frågan och planera för några år framåt.
  • Även Stenstugan behöver nytt tak.

 

LÄS MER

 

Motiv från Risveden Foto- Leif Danielsson
  • Bli MEDLEM!

 

Rädda Svartedalen är en sammanslutning av olika föreningar.

 

Du kan bli stödmedlem,

 

Kontakta Stig eller Kåre.

 

Alternativt gå med i någon av våra stödjande föreningar.

  • Friluftsliv»

 

Svartedalen är ett mycket populärt friluftsområde. Under sommarhalvåret har mätningar visat attt tiotusentals människor besöker området. Men också under vintern söker sig människor hit.

 

  • Försvinnande Kulturmiljöer»

I södra delen av Svartedalen finns inslag av bokskog och lämningar efter säregna kulturmiljöer från en gången tid...

 

 

 

Denna karta går att köpa i Kungälvs bokhandel eller hos Kungälvs Turistbyrå

 

Hur tar man sig då till Svartedalen?

 

Svartedalen ligger drygt 2 mil norr om Göteborg och omfattar totalt ca 12 000 hektar, varav de centrala delarna, kronoparken utgör ca 4500 hektar. Det ligger i tre kommuner mellan E6 och Göta älv, Kungälv i söder, Lilla Edet i nordost och Stenungsund i nordväst.

 

Svartedalens vildmark bildar en mosaik av hällmarker, raviner, skog, sjöar och våtmarker, där man kan uppleva storslagna natur- och kulturmiljöer, tystnad och vildmarkskänsla.

 

Svartedalen ger också goda möjligheter till ett rikt friluftsliv; bad, kanoting, bärplockning, sportfiske, orientering, vandring mm...

 

 

Copyright © All Rights. Reserved: Rädda Svartedalens Vildmark, www.raddasvartedalen.se