2018

Protokoll

Protokoll 2018

  • Årsmöte

 

Torsdagen den 5 april 2018 kl. 18.30, hörsal 2 i Mimers hus, Kungälv

Efter årsmötet kommer Leif Danielsson från Ale att visa bilder och berätta

om Risvedens naturreservat och vad eldsjälar har betytt för områdets utveckling.

 

 

Vid kultur och naturvandring vandringar 14/9, 22/9 i området var Bohuleden omöjlig att passera pga djupa vattenfyllda hjulspår vid sjön Tvängen. (RT 90: N 6434474, O 1275469) se nedan foto samt vår folder 8 över området. Enligt Björn Dellming, ornitolog, har även en tjäderspelplats för något år sedan avverkats nära Mörtevatten (ej följts upp). Dessa stora ingrepp skadar riksintresset för friluftsliv och Natura 2000-området, och kan inte accepteras!
  • Bli MEDLEM!

 

Rädda Svartedalen är en sammanslutning av olika föreningar.

 

Du kan bli stödmedlem,

 

Kontakta Stig eller Kåre.

 

Alternativt gå med i någon av våra stödjande föreningar.

  • Friluftsliv»

 

Svartedalen är ett mycket populärt friluftsområde. Under sommarhalvåret har mätningar visat attt tiotusentals människor besöker området. Men också under vintern söker sig människor hit.

 

  • Försvinnande Kulturmiljöer»

I södra delen av Svartedalen finns inslag av bokskog och lämningar efter säregna kulturmiljöer från en gången tid...

 

 

 

Denna karta går att köpa i Kungälvs bokhandel eller hos Kungälvs Turistbyrå

 

Hur tar man sig då till Svartedalen?

 

Svartedalen ligger drygt 2 mil norr om Göteborg och omfattar totalt ca 12 000 hektar, varav de centrala delarna, kronoparken utgör ca 4500 hektar. Det ligger i tre kommuner mellan E6 och Göta älv, Kungälv i söder, Lilla Edet i nordost och Stenungsund i nordväst.

 

Svartedalens vildmark bildar en mosaik av hällmarker, raviner, skog, sjöar och våtmarker, där man kan uppleva storslagna natur- och kulturmiljöer, tystnad och vildmarkskänsla.

 

Svartedalen ger också goda möjligheter till ett rikt friluftsliv; bad, kanoting, bärplockning, sportfiske, orientering, vandring mm...

 

 

Copyright © All Rights. Reserved: Rädda Svartedalens Vildmark, www.raddasvartedalen.se