Styrelse

Ordförande

Kåre Ström

Tvetgatan 277,

442 33 Kungälv

0737 - 72 32 04

Göteborgs Ornitologiska Förening, Naturskyddsföreningen i Kungälv och Kungälvsornitologerna

 

Vice Ordf.

Thomas Myremark

Brunås 163,

444 92 Jörlanda

0303-77 91 42

0703-47 27 98

Naturskyddsföreningen i Stenungsund

 

Kassör

Bertil Olsson

Apelvägen 6,

449 41 Nol

0703-74 12 28

0303 - 74 12 28

Svartedalens Jakt- & Viltvårdsförening

 

Sekreterare

Stig Johannesson

Munkegärdegatan 355,

442 41 Kungälv

0303 - 168 82

076-3464515

Naturskyddsföreningen i Kungälv

 

Ledamot

Ingemar Pedersen

Assleröd 337,

463 96 Västerlanda

0520-66 09 83

0702-30 70 91

Sällskapet Sportfiskarna i Svartedalen

 

Ledamot

Lars Peterson

0303-227005

Naturskyddsföreningen i Kungälv och Kungälvs Ornitologerna

 

Ledamot

Lars Gerre

0733-863765

Göteborgs Ornitologiska Förening

 

Ledamot

Britta Svensson

0730-434548

 

Ledamot

Ragnhild Crawford

0303-226123

Staby Kungälv

Kungälvs Naturskyddsförening

 

Ledamot

Vakant

 

Revisorer

Kurt Axelsson

Björn Thoren

 

Valberedning

Michael Nilsson

Johan Hjerpe

 

E-post

info@raddasvartedalen

Webb

admin@raddasvartedalen

Organisationsnummer

802419-7306

 

 

Styrelsen

 

Sparbössor

 

I form av stubbar kommer ibland att ställas ut i samband med olika aktiviteter.

 

De är tillverkade av Hugo Andersson i Rödbo.

Konstnären Tage Fridén har gjort illustrationerna till sparbösseholkarna.

Svartedalen behöver ditt stöd !

 

PG 110 08 82 - 8

 

Medlemmar är föreningar, men enskilda personer kan vara stödjande medlemmar.

 

Avgiften är 200 kr per år.

Vi tar även tacksamt emot bidrag till vår verksamhet.

 

Postgiro är 110 08 82-8

 

e-post bör skickas till någon av styrelsemedlemmarna.

 

 

  • Bli MEDLEM!

 

Rädda Svartedalen är en sammanslutning av olika föreningar.

 

Du kan bli stödmedlem,

 

Kontakta Stig eller Kåre.

 

Alternativt gå med i någon av våra stödjande föreningar.

  • Friluftsliv»

 

Svartedalen är ett mycket populärt friluftsområde. Under sommarhalvåret har mätningar visat attt tiotusentals människor besöker området. Men också under vintern söker sig människor hit.

 

  • Försvinnande Kulturmiljöer»

I södra delen av Svartedalen finns inslag av bokskog och lämningar efter säregna kulturmiljöer från en gången tid...

 

 

 

Denna karta går att köpa i Kungälvs bokhandel eller hos Kungälvs Turistbyrå

 

Hur tar man sig då till Svartedalen?

 

Svartedalen ligger drygt 2 mil norr om Göteborg och omfattar totalt ca 12 000 hektar, varav de centrala delarna, kronoparken utgör ca 4500 hektar. Det ligger i tre kommuner mellan E6 och Göta älv, Kungälv i söder, Lilla Edet i nordost och Stenungsund i nordväst.

 

Svartedalens vildmark bildar en mosaik av hällmarker, raviner, skog, sjöar och våtmarker, där man kan uppleva storslagna natur- och kulturmiljöer, tystnad och vildmarkskänsla.

 

Svartedalen ger också goda möjligheter till ett rikt friluftsliv; bad, kanoting, bärplockning, sportfiske, orientering, vandring mm...

 

 

Copyright © All Rights. Reserved: Rädda Svartedalens Vildmark, www.raddasvartedalen.se