Arkiv 2015

"Svartedalsguiden"


Det har sedan lång tid varit en efterfrågan på en guidebok om natur-, kultur och friluftsliv i Svartedalen. Det har saknats vägledningar, kartor och böcker om området, men för några år sedan tog Föreningen Rädda Svartedalens Vildmark initiativ till att ta fram en guidebok över området. Det blev ett samarbetsprojekt med Kungälvs kommun och Kungälvs Orienteringsklubb, ett s.k. LONA -projekt om en guidebok.


Så helt nyligen kom guideboken ut. Den är rikt illustrerad med bilder och detaljerade kartor över olika utflyktsmål och områden med vandringsleder och stigar. Det finns tips över flera fina botaniska utflykter och fågelvandringar med t.ex. möjligheter att få se den sällsynta hedjohannesörten vid Äggdalsjön och uppleva orrspel från ett gömsle vid Stendammen.


Boken beskriver lite allmänt om historik, natur och friluftslivet i området, men även hur livet tedde sig för fattiga torpare i små hemman, där namnen vittnar om tufft liv och vedermödor, t.ex. Hungersvatten och Drypesjön. I övrigt redovisas ett 15-tal olika utflyktsmål med detaljerade kartor över vandringsslingor, utsikts- och rastplatser m.m.


Boken är en källa till inspiration för den som vill upptäcka den fina naturen och vad den kan erbjuda i Svartedalens olika naturreservat.


Boken kostar ca 150 kr och kan köpas i bokhandel eller av föreningen Rädda Svartedalens Vildmark.


Kåre Ström

Grötevatten

Välkommen till Svartedalen !


I samband med Assi-Domäns förestående utförsäljning av Svartedalens Kronopark bildades den ideella föreningen, Rädda Svartedalens Vildmark,  under 1996 av ett stort antal natur-, frilufts- och hembygdsföreningar i Kungälv, Stenungsund, Lilla Edet och Göteborg med ambitionen att försöka få tillstånd ett stort skyddat vildmarksområde i Svartedalen.

Läs gärna här om möjligheterna och arbetet med Svartedalen.

 


 


Skogen vräks ned

– inne i Svartedalens naturreservat!

Pressrelease / 2015-06-23

-----------------------------------------------------------------------------------

WWF och TV4 gör film om ”Den svenska pärlan” SVARTEDALEN!


Läs mer här


Drönaren som skulle filma vid Härsevattnet
körde in i en tall och störtade ner i sjön!
TV 4 med Madeleine Westin och Glenn Strömberg
Filminspelning i Svartedalen

2015-02-12

-----------------------------------------------------------------------------------

RSV synpunkter på ny Skogsbruksplan


Här kommer vår skrivelse till Våge Svensson och Skogssällskapet med synpunkter på arbetet med den nya skogsbruksplanen och några förslag på projekt i skogsbruksområdet. Michael Nilsson har bidragit med underlaget samt kartor enligt uppdrag.


Skrivelse

Karta

Tidigare notiser och skrivelser

hittar du här.

En avverkning som inte gått rätt till. Markägaren kalavverkat vid en bäck,nära Bottenstugan, i en skyddsvärd bäck och strider mot FSC-reglerna som gäller i naturreservatet.

2015-10-05

-----------------------------------------------------------------------------------

Här hittar du


Verksamhetsberättelse 2014


RSV Årsmöte  2015 05-04