Arkiv 2017

Nyheter 2017


Här hittar du årets nyheter i datumföljd

2017-04-25


Kallelse till årsmöte tisdagen den25 april 2016 kl. 19.00, hörsal 2 i Mimers hus, Kungälv


Efter årsmötet kommer vår ordförande, Kåre Ström, att visa bilder från en resa i Costa Rica,


Läs mer


2017-09-12


Samråd om gallring och föryngringsavverkning inom Svartedalen 1:23


Samråd dokument


kartor med områden för gallring ca 200 ha och slutavverkning ca. 3 ha

2017-09-25


Förslag på uppdaterade bevarandeplaner för Natura 2000-områden


in information om att Natura 2000 bevarandeplaner finns som remiss läs här


Planerna ligger sorterade kommunvis.

SE0520166  Svartedalens naturskogar

SE0540142 Svartedalen


2017-11-12

Remissyttrande bevarandeplanerna i Svartedalens naturreservat