Arkiv 2018

Nyheter 2018


Här hittar du årets nyheter i datumföljd

2018-11-01

Skrivelser angående:


Begäran om att avvakta genomförandet av planerade avverkningarna tills inventering, samråd och utredning om skydd av bl.a. nyckelbiotoper med anledning av 16 nya 2018 (för oss kända) avverkningsanmälningar av skogsbestånd i Svartedalens naturreservat, Natura 2000-område. Samt kronoparken Grandalen som tidigare övertagits av Sveaskog tidigare Assi-Domäns, och nu fått ny ägare. Läs dessa skrivelser HÄR


Motiv från Risveden Foto: Leif Danielsson


Årsmöte


Torsdagen den 5 april 2018 kl. 18.30,

hörsal 2 i Mimers hus, Kungälv 

                                                                                                             

Efter årsmötet kommer Leif Danielsson från Ale att visa bilder och berätta

om Risvedens naturreservat och vad eldsjälar har betytt för områdets utveckling.


Dagordning och kallelse hittar du härSvartedalens Pärlor


Säljes vid exkusioner och årsmöten samt av Akademibokhandeln i Kungälv


Läs mer


Aktuella frågor 2018-02-02


Ett samråd återuppstår efter önskemål av Föreningen Rädda Svartedalens Vildmark, det s.k. ”Svartedalsrådet”, ett samrådsforum för frågor som rör Svartedalens naturreservat. Deltagare är föreningen, berörda kommuner, Kungälv, Lilla Edet och Stenungsund, markägarna Våge och Helen Svensson, Södra Skogsägarna samt Västkuststiftelsen. Västkuststiftelsen som ansvarar för skötseln i den allmänägda delen av reservatet är sammankallande. Vi i föreningen vill bl.a. föreslå hyggesfria avverkningsmetoder och vänder oss mot återplantering av främmande trädslag som lärk.


Läs mer