Arkiv 2016

Nyheter 2016


Här hittar du årets nyheter i datumföljd

2016-11-16


Kåre Ström  föreläser och visar bilder om Svartedalens pärlor


Onsdag 16/11 Svartedalens Pärlor Föredrag och bildvisning. Kåre Ström, erfaren guide och kännare av Svartedalens natur lotsar oss denna kväll bland sjöar,Läs mer

2016-06


Olof Pehrsson - en stor fågelexpert har gått ur tiden


Olof Pehrsson avled i Tjuvkil den 14 juni i år. Han var född 1924 och blev 91 år gammal. Olof hade en lång karriär bakom sig, först som folkskollärare och därefter som docent och forskare


Läs mer

2016-05


Skogsskövling i Svartedalens naturreservat!


På kort tid har närmare ett 25– tal skogsavverkningar skett i naturreservatet och Natura 2000-området. Torpruiner och andra kulturlämningar har skadats liksom fågelrevir och vandringsleder.


Läs mer

Skogsskövling

2016-10


Rädda Svartedalens Vildmark följer upp skogsbruket och de många avverkningar som har skett under de senaste två åren.


Vi är kritiska både mot FSC och de skogsbruk som har bedrivits bedrivits av Skogssällskapet för markägaren i

naturreservatet och i Natura 2000-området..


Läs mer

2016-01


"Svartedalsguiden"


Det har sedan lång tid varit en efterfrågan på en guidebok om natur-, kultur och friluftsliv i Svartedalen.Läs mer

2016-04-12


Kallelse till årsmöte tisdagen den 12 april 2016 kl. 19.00, hörsal 2 i Mimers hus, Kungälv


Efter årsmötet kommer vår ordförande, Kåre Ström, att visa bilder från Svartedalen


Läs mer

2016-09


VIKTIGT!


Två vindkraftverk i Dalen i Svartedalen!

Kungörelse om att Kungälvs Energi söker tillstånd för miljöfarlig verksamhet och bygglov för två vindkraftverk i Dalen i Svartedalen har gått ut. 

Alla handlingar finns att läsa...


Läs mer

2016-04


Inventeringsdag i Svartedalens naturreservat.

 

Samling kl. 11.00 den 23 april vid Bottenstugan för genomgång, lämpliga områden att besöka, (kartor bl.a.).

 


Läs mer

2016-03


Här kommer svar från FSC på vår anmälan om överträdelse av FSC:s regelverk

(inom Våge Svensons skogsbruksområdet)Läs mer

Hur tar man sig då till Svartedalen?


Svartedalen ligger drygt 2 mil norr om Göteborg och omfattar totalt ca 12 000 hektar, varav de centrala delarna, kronoparken utgör ca 4500 hektar. Det ligger i tre kommuner mellan E6 och Göta älv, Kungälv i söder, Lilla Edet i nordost och Stenungsund i nordväst.


Svartedalens vildmark bildar en mosaik av hällmarker, raviner, skog, sjöar och våtmarker, där man kan uppleva storslagna natur- och kulturmiljöer, tystnad och vildmarkskänsla.


Svartedalen ger också goda möjligheter till ett rikt friluftsliv; bad, kanoting, bärplockning, sportfiske, orientering, vandring mm...

  • Bli MEDLEM!


Rädda Svartedalen är en sammanslutning av olika föreningar.


Du kan bli stödmedlem,


Kontakta Stig eller Kåre.


Alternativt gå med i någon av våra stödjande föreningar.

 

  • Friluftsliv»


Svartedalen är ett mycket populärt friluftsområde. Under sommarhalvåret har mätningar visat attt tiotusentals människor besöker området. Men också under vintern söker sig människor hit.


  • Försvinnande Kulturmiljöer»

 

I södra delen av Svartedalen finns inslag av bokskog och lämningar efter säregna kulturmiljöer från en gången tid...
Denna karta går att köpa i Kungälvs bokhandel eller hos Kungälvs Turistbyrå