Arkiv 2017

Nyheter 2017


Här hittar du årets nyheter i datumföljd

2017-04-25


Kallelse till årsmöte tisdagen den25 april 2016 kl. 19.00, hörsal 2 i Mimers hus, Kungälv


Efter årsmötet kommer vår ordförande, Kåre Ström, att visa bilder från en resa i Costa Rica,


Läs mer


2017-09-12


Samråd om gallring och föryngringsavverkning inom Svartedalen 1:23


Samråd dokument


kartor med områden för gallring ca 200 ha och slutavverkning ca. 3 ha

2017-09-25


Förslag på uppdaterade bevarandeplaner för Natura 2000-områden


in information om att Natura 2000 bevarandeplaner finns som remiss läs här


Planerna ligger sorterade kommunvis.

SE0520166  Svartedalens naturskogar

SE0540142 Svartedalen


2017-11-12

Remissyttrande bevarandeplanerna i Svartedalens naturreservat


Hur tar man sig då till Svartedalen?


Svartedalen ligger drygt 2 mil norr om Göteborg och omfattar totalt ca 12 000 hektar, varav de centrala delarna, kronoparken utgör ca 4500 hektar. Det ligger i tre kommuner mellan E6 och Göta älv, Kungälv i söder, Lilla Edet i nordost och Stenungsund i nordväst.


Svartedalens vildmark bildar en mosaik av hällmarker, raviner, skog, sjöar och våtmarker, där man kan uppleva storslagna natur- och kulturmiljöer, tystnad och vildmarkskänsla.


Svartedalen ger också goda möjligheter till ett rikt friluftsliv; bad, kanoting, bärplockning, sportfiske, orientering, vandring mm...

  • Bli MEDLEM!


Rädda Svartedalen är en sammanslutning av olika föreningar.


Du kan bli stödmedlem,


Kontakta Stig eller Kåre.


Alternativt gå med i någon av våra stödjande föreningar.

 

  • Friluftsliv»


Svartedalen är ett mycket populärt friluftsområde. Under sommarhalvåret har mätningar visat attt tiotusentals människor besöker området. Men också under vintern söker sig människor hit.


  • Försvinnande Kulturmiljöer»

 

I södra delen av Svartedalen finns inslag av bokskog och lämningar efter säregna kulturmiljöer från en gången tid...
Denna karta går att köpa i Kungälvs bokhandel eller hos Kungälvs Turistbyrå