Bildgalleri

Bildgalleri

Här är lite blandade bilder från Svartedalen

Vattenfallet vid Mittvättnorna och strax uppströms den gamla ramsågen.
Ramsågen har stått upp ända fram till någon dag i slutet av augusti 2014, men hade till slutit fallit av tidens tand vid ett besök i början av september samma år.
Rödhaken är allmän i Svartedalen och hörs sjunga på våren i löv- och blandskogar i hela Svartedalen
En bergbrant, en s.k. "överluta" i reservatet, som visar på Svartedalens dramatiska terräng med omväxlande sprickdalar, höjdryggar, våtmarker och skogar.
Svartedalens naturreservat är rikt på intressanta och ovanliga växter, lavar och mossor. På bilden ses lunglav på en gammal asp.
Svartvit flugsnappare, här hanne, häckar gärna i lövskogsbestånden kring sjöarna i Svartedalen
Utkik från ett orrgömsle vid Stendammen
Ett av flera torphemman i Svartedalen, här i Ranebo naturreservat.
Utsikt över Flesevatten i Ranebo. Vid klart väder kan man härifrån se ända ut till Carlstens fästning och fyrplatsen Pater noster.
Rast- och fika en septemberkväll vid Ålevatten
Morgondimman lättar vid sjön Stendammen i norra Svartedalen, ett populär fågelrikt utflyktsmål på våren i Svartedalen.
Vid bäcken från Mittvättnorna, små tjärnar i hjärtat av Svartedalen, restes en gång en ramsåg för att ge lite vattenkraft åt torphemmanen.
En avverkning som inte gått rätt till. Markägaren kalavverkat vid en bäck,nära Bottenstugan, i en skyddsvärd bäck och strider mot FSC-reglerna som gäller i naturreservatet.
Vy över Ålevatten från Bohusleden, vid en rast- och utsiktsplats lite söder om Bottenstugan.
Tjädern utgör en av flaggarterna i Svartedalen och har än så länge ett stabilt bestånd i reservaten. Här en spelande tupp.
En ormvråk sträcker över Svartedalen
Härsevatten vid södra ändan av sjön.
Fika och vila i skogen
Den tretåiga hackspetten utgör en av många Natura 2000-arter i Svartedalen. Den påträffas då och då och häckar vissa år i Svartedalens naturreservat

Klicka på bilderna så blir dom lite större...

Rädda Svartedalens Vildmark arbete sprids i världen!

Rädda Svartedalens Vildmark arbete sprids i världen!


Stig har förkunnat budskapet om Svartedalen över (nästan) hela världen sedan år 2000

vila vid rastbord vid Bohuslleden, Härsevatten

vila vid rastbord vid Bohuslleden, Härsevatten

Foto:Kåre Ström

Arbetsdag i Svartedalen 2013-03

Foto:Kåre Ström

Arbetsdag i Svartedalen 2013-03

Foto:Kåre Ström

Stormfälld skog

Tretåig hackspett

Skogsbruk  2011...

Skogsbruk  2011...

Storlom

Besök vid torpruinen Rävaklämman

Foto:Kåre Ström

Arbetsdag i Svartedalen 2013-03

Foto:Kåre Ström

Arbetsdag i Svartedalen 2013-03

Foto:Kåre Ström

Kolebacka brand

Mossa

Skogsbruk  2011...

Skogsbruk  2011...

Sångsvan

Kvarnen och strömstaren är från Anviksfallen

Foto:Kåre Ström

Arbetsdag i Svartedalen 2013-03

Foto:Kåre Ström

Arbetsdag i Svartedalen 2013-03

Foto:Kåre Ström

Svarvareåsen

Rävaklämman

Skogsbruk  2011...

Skogsbruk  2011...

Tranor

Kvarnen och strömstaren är från Anviksfallen

Strömstare

Foto:Kåre Ström

Arbetsdag i Svartedalen 2013-03

Foto:Kåre Ström

Bertil

Bertil.

Bild på skägglav som blir allt vanligare i Svartedalen, kanske beroende på bättre luft

Bild på skägglav som blir allt vanligare i Svartedalen, kanske beroende på bättre luft

Foto:Kåre Ström

Skogsbruk  2011...

Skogsbruk  2011...

Skogsbruk  2011...

Ärtsångare