video

Lite blandade klipp från Svartedalen om friluftliv, natur, fiske m.m.

Vandring i Svartedalen


Publicerades den 12 juni 2016


Etapp 8, 9 & (nästan hela) 10 av Bohusleden, genomförda 4-5/6 2016 som träning inför vandringen av hela Kungsleden sommaren 2016. Läs mer om mitt äventyr på www.nithrintaag.blogspot.com.

Svartedalen viewpoint on Bohusleden Stage 9


Publicerades den 17 okt. 2015


I return to one of my favorite stages of Bohusleden with my friend Tomas. Got lucky with the weather.


Check out my full trail guide of Bohusleden and more on my blog: cesarandthewoods.blogspot.se

Utan Fiskelycka i Svartedalen


Publicerades den 1 feb. 2013

This is some footage I took during a weekend by my self, out in a nature reserve close to Gothenburg, Sweden. I was hoping to catch some fish and put more weight on the fishing in this clip. But as usual I ended up empty handed. Being last weekend in November, maybe it was a bit too late for hoping on anything else. When realizing I wouldn't catch any fish I more or less stopped filming. But once home I started thinking. I didn't go out to fish, I went out to have a peaceful weekend in the beautiful forest, and I had. So I tried to put something together with the little I had. Might seem pointless, but this is all I need while tramping.


Music: Highasakite - Everything sank in you   highasakite.no/

Bushcraft Sweden- 3/3 days in the woods- "Paddling the swamps"

Publicerades den 22 juli 2015

Third and last day in the Svarte Dalen natural reserve /Sweden.

Idea was to go in the most remote parts of the park by paddling into it as far as we could, then continue hiking off trail only and set up a base camp we would stay 2 nights and from where we could go hiking-light towards the very centre of the park..

Many thanks to my friend Robin from "Friluftsliv 365" to have joined me for that little project.


There is no bad weather! -Bushcraft Sweden- Musik ”Bones & Skulls” av Bibio ( • )Fiske i Svartedalen


Publicerades den 12 nov. 2013


Den här videon handlar om Fiske

Höst 2015 Svartedalen


Publicerades den 24 okt. 2015


StillphotosHigh Waters in the Swamp- (Svarte Dalen-Sweden)


Publicerades den 1 dec. 2015

1st december, went in the woods to do a little bit of bushcraft and move my canoe, then had a walk in the swamp, nice winter light..


Musik  ”Beach Baby” av Bon Iver ( • )

2013-07-23 Skogsbrand i Svartedalen


Publicerades den 23 juli 2013

Stenungsund

En omfattande skogsbrand rasade på tisdagskvällen i Svartedalen i höjd med Håltesjön.

- Det är en omfattande brand i sämsta tänkbara terräng, säger Erik Söderberg, styrkeledare hos räddningstjänsten.

Förstärkning begärdes från Lilla Edet och Uddevalla räddningstjänst. Man fick också hjälp av från brandflyg.

Någon timme efter att larmet gick meddelade insatsledaren att man hade branden under kontroll. När branden är släckt kommer eftersläckning att ske.

Hur tar man sig då till Svartedalen?


Svartedalen ligger drygt 2 mil norr om Göteborg och omfattar totalt ca 12 000 hektar, varav de centrala delarna, kronoparken utgör ca 4500 hektar. Det ligger i tre kommuner mellan E6 och Göta älv, Kungälv i söder, Lilla Edet i nordost och Stenungsund i nordväst.


Svartedalens vildmark bildar en mosaik av hällmarker, raviner, skog, sjöar och våtmarker, där man kan uppleva storslagna natur- och kulturmiljöer, tystnad och vildmarkskänsla.


Svartedalen ger också goda möjligheter till ett rikt friluftsliv; bad, kanoting, bärplockning, sportfiske, orientering, vandring mm...

  • Bli MEDLEM!


Rädda Svartedalen är en sammanslutning av olika föreningar.


Du kan bli stödmedlem,


Kontakta Stig eller Kåre.


Alternativt gå med i någon av våra stödjande föreningar.

 

  • Friluftsliv»


Svartedalen är ett mycket populärt friluftsområde. Under sommarhalvåret har mätningar visat attt tiotusentals människor besöker området. Men också under vintern söker sig människor hit.


  • Försvinnande Kulturmiljöer»

 

I södra delen av Svartedalen finns inslag av bokskog och lämningar efter säregna kulturmiljöer från en gången tid...
Denna karta går att köpa i Kungälvs bokhandel eller hos Kungälvs Turistbyrå