Friluftsliv

Utrymme för friluftsliv

 

Svartedalen är ett mycket populärt friluftsområde. Under sommarhalvåret har mätningar visat att tiotusentals människor besöker området. Men också under vintern söker sig människor hit. Tack vare höjden över havet och rikare nederbörd kan Svartedalen erbjuda bra skidföre när det är barmark närmare havsytans nivå.

 


Bohusleden slingrar sig med ca 19 km genom Svartedalen - här och var med vindskydd. Även den bilburne kan ta sig in i vildmarken från ett rikt vägnät. Från P-platser med eldstäder, sopställ och toaletter kan man med hjälp av vägskyltning, stigar och ledmarkeringar komma ett stycke in i vildmarken och sedan hitta tillbaka.

 


De rika möjligheterna till naturstudier, lägerverksamhet, sportfiske, strövande och långvandringar har lett till att området klassats som riksintressant för friluftslivet. Orienteringssporten har i Svartedalen utsökta möjligheter. Här finns ingen brist på tuffa, konditionskrävande banor med stora krav på kartläsning och orienteringsteknik. Kanotpaddling och bad kan utövas i klara vatten.


 

Guidade turer kan ordnas för stora och små sällskap:  kontakta styrelsen

 


 

Vila vid Kroksjön

Stendammen

Hur tar man sig då till Svartedalen?


Svartedalen ligger drygt 2 mil norr om Göteborg och omfattar totalt ca 12 000 hektar, varav de centrala delarna, kronoparken utgör ca 4500 hektar. Det ligger i tre kommuner mellan E6 och Göta älv, Kungälv i söder, Lilla Edet i nordost och Stenungsund i nordväst.


Svartedalens vildmark bildar en mosaik av hällmarker, raviner, skog, sjöar och våtmarker, där man kan uppleva storslagna natur- och kulturmiljöer, tystnad och vildmarkskänsla.


Svartedalen ger också goda möjligheter till ett rikt friluftsliv; bad, kanoting, bärplockning, sportfiske, orientering, vandring mm...

  • Bli MEDLEM!


Rädda Svartedalen är en sammanslutning av olika föreningar.


Du kan bli stödmedlem,


Kontakta Stig eller Kåre.


Alternativt gå med i någon av våra stödjande föreningar.

 

  • Friluftsliv»


Svartedalen är ett mycket populärt friluftsområde. Under sommarhalvåret har mätningar visat attt tiotusentals människor besöker området. Men också under vintern söker sig människor hit.


  • Försvinnande Kulturmiljöer»

 

I södra delen av Svartedalen finns inslag av bokskog och lämningar efter säregna kulturmiljöer från en gången tid...
Denna karta går att köpa i Kungälvs bokhandel eller hos Kungälvs Turistbyrå