Kultur

Försvinnande Kulturmiljöer

 

I södra delen av Svartedalen finns inslag av bokskog och lämningar efter säregna kulturmiljöer från en gången tid. Fynd av flintredskap  visar att människor levde på jakt redan under stenåldern. I jordeböcker finns bosättningar angivna från 1600-talet. Det finns lämningar efter många torp och små gårdar vars utmarker skogen nu återtagit på ljungens bekostnad. Ljungen gav foder åt djuren och bränsle till härden.  Mängder av stengärdesgårdar vittnar om hur väl markerna utnyttjades. Väl bevarade jordkällare var livsviktiga för att skydda potatis och mjölkprodukter från  vinterns kyla och sommarens värme. Gårdarna var uppdelade i mantal, ned till 1/32. Dessutom fanns soldattorp.  Hur kunde potatis, råg och kornas mjölk räcka för att försörja stora barnaskaror över vintern?  Med stigande välstånd har bosättningarna övergivits under början av 1900-talet..


Läs te.x om torvupptagning för 40 år sen.
Familjen i Stenstugan,

Svartedalen, Romelanda socken.

 


Romelanda socken tillhör Inland södre härad. Följande berättelse handlar om dem som bodde i Stenstugan, deras liv och omständigheterna däromkring.


Det finns liknande berättelser som handlar om andra torp, backstugor och gårdar, denna berättelse är bara en av dem alla. Den tar sin i början i slutet av 1800-talet och slutar i Göteborg och emigration i tidigt 1900-tal.


Bange/Siene släktförening.


Klicka på texten och läs mer.                       Uppdaterad 2011-03-02


framsidan

Framsidan

Bertil i källaren

Bertil i källaren