Gammelskog i Svartedalen

Gammelskog i Svartedalen hotad av omfattande skogsavverkningar!Nära Bjurevatten i Stenungsund har statliga Sveaskog sålt av en av sina sista kronoparker, ett stort område, Hålt som såväl Länsstyrelsen som Stenungsunds kommun föreslog som naturreservat redan 2003.

Över hundraåriga skogsbestånd med tjäderrika marker hotas nu i dagarna av avverkning.

Rädda Svartedalen kommer att protestera mot planerna.

Sveaskog hade gjort stora fri illga avsättningar i skogsbestånden, men tog bort dessa strax före försäljningen.

Vi anser att Sveaskogs s.k. skyddspolicy är ett rent bedrägeri!

IMG_20200831_170826
IMG_20200831_170826
IMG_20200831_170556
IMG_20200831_170556
IMG_20200831_163656
IMG_20200831_163656
IMG_20200831_165834
IMG_20200831_165834

Hur tar man sig då till Svartedalen?


Svartedalen ligger drygt 2 mil norr om Göteborg och omfattar totalt ca 12 000 hektar, varav de centrala delarna, kronoparken utgör ca 4500 hektar. Det ligger i tre kommuner mellan E6 och Göta älv, Kungälv i söder, Lilla Edet i nordost och Stenungsund i nordväst.


Svartedalens vildmark bildar en mosaik av hällmarker, raviner, skog, sjöar och våtmarker, där man kan uppleva storslagna natur- och kulturmiljöer, tystnad och vildmarkskänsla.


Svartedalen ger också goda möjligheter till ett rikt friluftsliv; bad, kanoting, bärplockning, sportfiske, orientering, vandring mm...

  • Bli MEDLEM!


Rädda Svartedalen är en sammanslutning av olika föreningar.


Du kan bli stödmedlem,


Kontakta Stig eller Kåre.


Alternativt gå med i någon av våra stödjande föreningar.

 

  • Friluftsliv»


Svartedalen är ett mycket populärt friluftsområde. Under sommarhalvåret har mätningar visat attt tiotusentals människor besöker området. Men också under vintern söker sig människor hit.


  • Försvinnande Kulturmiljöer»

 

I södra delen av Svartedalen finns inslag av bokskog och lämningar efter säregna kulturmiljöer från en gången tid...
Denna karta går att köpa i Kungälvs bokhandel eller hos Kungälvs Turistbyrå