Medlemmar

MEDLEMMAR I FÖRENINGEN RÄDDA SVARTEDALENS VILDMARK


I samband med Assi-Domäns förestående utförsäljning av Svartedalens Kronopark har föreningen bildats under 1996 av ett stort antal natur-, frilufts- och hembygdsföreningar i Kungälv, Stenungsund, Lilla Edet och Göteborg med ambitionen att få till stånd ett stort skyddat vildmarksområde i Svartedalen:


Medlemsföreningar –betalda medlemsavgifter i Rädda Svartedalens Vildmark 2018


Bevara Svartedalen

Stenungsunds OK

Sällskapet Sportfiskare i Göteborg

Kungälvsornitologerna

Göteborgs Ornitologiska förening

Stenungsunds Sportfiskeklubb

NSF Härryda

Bevara Svartedalen

Stenungsunds Sportfiskeklubb

Tjörns NSF

Svartedalens Jakt- & Viltvårdsförening
Stödjande enskilda medlemmar 2018


Ove Aronsson

Bengt Lööw

Leif Magnusson


"Styrelsen framför sitt tack till föreningens medlemmar för visat stöd och engagemang samt även till våra stödjande privatpersoner."


Uppdaterat 2018-04-23

 


 


Hur tar man sig då till Svartedalen?


Svartedalen ligger drygt 2 mil norr om Göteborg och omfattar totalt ca 12 000 hektar, varav de centrala delarna, kronoparken utgör ca 4500 hektar. Det ligger i tre kommuner mellan E6 och Göta älv, Kungälv i söder, Lilla Edet i nordost och Stenungsund i nordväst.


Svartedalens vildmark bildar en mosaik av hällmarker, raviner, skog, sjöar och våtmarker, där man kan uppleva storslagna natur- och kulturmiljöer, tystnad och vildmarkskänsla.


Svartedalen ger också goda möjligheter till ett rikt friluftsliv; bad, kanoting, bärplockning, sportfiske, orientering, vandring mm...

  • Bli MEDLEM!


Rädda Svartedalen är en sammanslutning av olika föreningar.


Du kan bli stödmedlem,


Kontakta Stig eller Kåre.


Alternativt gå med i någon av våra stödjande föreningar.

 

  • Friluftsliv»


Svartedalen är ett mycket populärt friluftsområde. Under sommarhalvåret har mätningar visat attt tiotusentals människor besöker området. Men också under vintern söker sig människor hit.


  • Försvinnande Kulturmiljöer»

 

I södra delen av Svartedalen finns inslag av bokskog och lämningar efter säregna kulturmiljöer från en gången tid...
Denna karta går att köpa i Kungälvs bokhandel eller hos Kungälvs Turistbyrå