Medlemmar

MEDLEMMAR I FÖRENINGEN RÄDDA SVARTEDALENS VILDMARK


I samband med Assi-Domäns förestående utförsäljning av Svartedalens Kronopark har föreningen bildats under 1996 av ett stort antal natur-, frilufts- och hembygdsföreningar i Kungälv, Stenungsund, Lilla Edet och Göteborg med ambitionen att få till stånd ett stort skyddat vildmarksområde i Svartedalen:


Medlemsföreningar –betalda medlemsavgifter i Rädda Svartedalens Vildmark 2018


Bevara Svartedalen

Stenungsunds OK

Sällskapet Sportfiskare i Göteborg

Kungälvsornitologerna

Göteborgs Ornitologiska förening

Stenungsunds Sportfiskeklubb

NSF Härryda

Bevara Svartedalen

Stenungsunds Sportfiskeklubb

Tjörns NSF

Svartedalens Jakt- & Viltvårdsförening
Stödjande enskilda medlemmar 2018


Ove Aronsson

Bengt Lööw

Leif Magnusson


"Styrelsen framför sitt tack till föreningens medlemmar för visat stöd och engagemang samt även till våra stödjande privatpersoner."


Uppdaterat 2018-04-23