Styrelse

Styrelsen


Ordförande

Kåre Ström

Tvetgatan 277,

442 33 Kungälv

0737 - 72 32 04

Göteborgs Ornitologiska Förening, Naturskyddsföreningen i Kungälv och Kungälvsornitologerna


Vice Ordf.

Thomas Myremark

Brunås 163,

444 92 Jörlanda

0303-77 91 42

0703-47 27 98

Naturskyddsföreningen i Stenungsund


Kassör

Britta Svensson 

Rundradiogatan 5,

421 35 Västra Frölunda

0730-434548


Sekreterare

Stig Johannesson

Munkegärdegatan 355,

442 41 Kungälv

076-3464515

Naturskyddsföreningen i Kungälv 


Ledamot

Ingemar Pedersen

Assleröd 337,

463 96 Västerlanda

0520-66 09 83

0702-30 70 91

Sällskapet Sportfiskarna i Svartedalen


Ledamot

Lars Peterson

0303-227005

Naturskyddsföreningen i Kungälv och Kungälvs Ornitologerna


Ledamot

Lars Gerre

0733-863765

Göteborgs Ornitologiska Förening


Ledamot

Vakant

Ledamot

Vakant

Ledamot

Vakant


Revisorer

Kurt Axelsson

Björn Thoren


Valberedning

Michael Nilsson

Johan Hjerpe


E-post

Webb

Organisationsnummer

802419-7306Sparbössor


I form av stubbar kommer ibland att ställas ut i samband med olika aktiviteter.


De är tillverkade av Hugo Andersson i Rödbo.

 

Konstnären Tage Fridén har gjort illustrationerna till sparbösseholkarna.

 

Svartedalen behöver ditt stöd !


 

PG 110 08 82 - 8


Medlemmar är föreningar, men enskilda personer kan vara stödjande medlemmar.


Avgiften är 200 kr per år.

 

Vi tar även tacksamt emot bidrag till vår verksamhet.


Postgiro är 110 08 82-8


e-post bör skickas till någon av  styrelsemedlemmarna.